Wednesday, April 21, 2010

2010年木中佛教会常年活动表

(一) 释静玄法师~弘扬佛法 8.5.2010
(二) 斯木省佛团联办佛历2554年 “卫塞之夜” 22.5.2010
(三) 卫塞祝福队 14.5.2010-22.5.2010
(四) 卫塞节医院及关怀之家大布施事项 28.5.2010
(五) 欢庆佛历2554年卫塞节“佛陀之夜”(包括:沐佛 / 礼诵 / 文娱晚会) 28.5.2010
(六) 释继薰法师、释显觉法师~弘扬佛法 7.6.2010
(七) 邀请新加坡伊丽莎白医生主讲健康讲座及义诊 19.6.2010-20.6.2010
(八)“一个马来西亚”团结大汇演 17.7.2010
(九) 盂兰盆超渡大法会 4.9.2010
(十) 中秋文娱提灯赏月会暨颁发永久会员子女教育奖励金 22.9.2010